https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Icon_robot.svg/200px-Icon_robot.svg.png
Denna manual beskriver hur Envirologics tvättrobotar fungerar:

En robot kan användas för manuell och automatisk tvätt.
Till skötseln kan du behöva vissa verktyg.
Vid problem eller fel behöver du felsöka roboten.
Emellanåt behöver du kanske läsa på om någon av robotens komponenter,
eller beställa något från vår reservdelslista.språkikon.png Change language through the menue in the upper right corner (for Swedish and English) or use "Google Translate" for other languages!

telefon.png Kontakta oss på Envirologic om du behöver hjälp eller har tips på förbättringar av manual eller robot!

Taggar:
Skapad av Anna Bauer den 2017-05-12
    

Envirologic robot manual

Översättning

Kontakt