Roboten används framför allt för att tvätta i svinstallar, men kan enkelt anpassas till andra miljöer för att minimera manuell tvättning i hälsovådliga och starkt nedsmutsade miljöer. Roboten tillgodoser de ökande kraven på en bättre arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv, samt att den tillgodoser de ökande kraven på god hygien och renlighet inom näringsliv och samhälle. Några exempel är mälterier, vindkraftsverk, golvvärmeelement, äggkläckningsmaskiner, korrisionstvättboxar, se vidare vår hemsida:

Roboten kan köras manuellt eller automatiskt. Vid automatisk körning behöver roboten lära sig hur den ska köra. I så fall behöver roboten få ett recept som beskriver omgivningen. 

Beroende på användningen har roboten olika robotlägen som man kan ställa in, t ex Parkeringsläge

Dokument

This table lists documents found on this wiki based on passed criteria. The columns can be sorted and some can be filtered.
per sida av Sida
Sida
Miljön förhindrar att data kan laddas in i tabellen.
 
Sida
Taggar:
Skapad av Anna Bauer den 2017-05-12
    

Envirologic robot manual

Översättning

Kontakt